top of page

PRIVACYVERKLARING

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij hechten er belang aan dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in hieronder voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@anvsinttunnis.nl. Hieronder staat beschreven met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Uitvoeren van de lidmaatschap overeenkomst en administratie. Hiervoor gebruiken wij naam, adres, emailadres, eventueel telefoon nummer en IBAN nummer. De bewaartermijn hiervoor bedraagt de looptijd van de overeenkomst. We versturen digitale berichten zoals nieuwsbrieven. Hiervoor gebruiken we naam en emailadres.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

20130708_143117.jpg
bottom of page