top of page

WAT KUNT U BETEKENEN VOOR DE ANV?

Donateurs en leden ondersteunen de activiteiten van de ANV en vormen de basis van onze vereniging. Door uw ideeën en financiële bijdragen kan ANV Sint Tunnis werk maken van “groene” projecten waardoor het buitengebied aantrekkelijker wordt voor ondernemer en recreant. Als vrijwilliger kunt u ook werkzaamheden verrichten in diverse projecten.

HET BESTUUR

Willy van Erp - Voorzitter

Thari Weerts - Secretaris

Joop van Dommelen - Penningmeester

Mat van den Broek - bestuurslid

Jan Derks - bestuurslid

Paul Cremers - bestuurslid

bottom of page