Vervolg project Walkantfrezen


De drie Oost-Brabantse ANV's Sint Tunnis, Groen Boxmeer en Raamvallei zijn samen gestart met het wegfrezen van de walkanten. Dit is een vervolgproject op LERM, waarbij de ANV's in opdracht van waterschap Aa en Maas 190 kilometer slootkant af maaiden met een walkantfrees. Met deze frees wordt vers maaisel over het aanliggende land versnipperd. Dit leidt tot schone slootkanten voor betere afvoer van water en minder emissie van mineralen in het slootwater. Metdit vervolgproject maaien de ANV's wederom dezelfde slootkanten af met de walkantfrees. Maar nu freest de werkploeg alleen het maaisel weg, niet de oude grondwallen. De werkploeg van ANV-Raamvallei gaat zich bezig houden met de uitvoering in Cuijk, Mill en Grave tussen 1 september en 15 november 2013

Recent Posts

See All

Door het coronavirus is er besloten om dit jaar geen jaarvergadering of excursie meer te organiseren. Wij hopen dit volgend jaar weer op te pakken.