ANV Sint Tunnis biedt gratis cursus VCA aan.

Omdat we als ANV steeds meer klussen doen waar de opdrachtgever een VCA-certificaat voor vereist, willen we onze leden graag hiervoor opleiden. We hebben samen met ANV Groen Boxmeer hiervoor subsidie Groen en Doen aangevraagd en in totaal € 3.000 toegekend gekregen. De kosten voor de VCA-cursus zijn € 275 inclusief lesboeken, lunch en examen. Er kunnen dus ongeveer 11 cursisten (gratis) meedoen. De cursus kan worden gegeven op 18 en 25 februari of 20 en 27 februari 2014. De cursus vindt overdag plaats in Horst op PCT+, maar kan eventueel ook op locatie (b.v. in Sint Anthonis) uitgevoerd worden.

Info cursus:

Cursusdoel: Het bewustmaken van werknemers van risico's en gevaren op de werkvloer die mogelijk letsel en / of schade tot gevolg kunnen hebben en daarmee het aantal (bijna) ongevallen te verminderen.

Inhoud:

 • Wetgeving Gevaren, Risico’s en Preventie

 • Ongevallen: Oorzaak en Preventie

 • Veiligheidsgedrag

 • Taken, rechten, plichten en overleg

 • Procedures en instructies, signalering

 • Voorbereiding op noodsituaties

 • Gevaarlijke stoffen

 • Brand en explosie Arbeidsmiddelen

 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

 • Elektriciteit en straling

 • Ergonomische werkplek

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Tijdschema 2 dagen, lestijden 9.00 -16.00 uur (evt. in overleg)

Examen Aan het einde van de tweede lesdag volgt een officieel examen, afgenomen door Provex.

Mits voldoende afgesloten ontvangt de deelnemer het officieel erkende certificaat Als je belangstelling hebt voor de cursus dan graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 12 februari aanmelden bij Joop van Dommelen joopinfo@hotmail.com en Geert Willems GPJM.Willems@ptcplus.com. Graag naar beiden een mailtje sturen.

Recent Posts

See All

Door het coronavirus is er besloten om dit jaar geen jaarvergadering of excursie meer te organiseren. Wij hopen dit volgend jaar weer op te pakken.