top of page

Winterexcursie Stika 2014

Op zondag 23 februari 2014 organiseert Agrarische Natuurvereniging Sint Tunnis haar jaarlijkse winterexcursie. Dit jaar wordt de excursie in Oploo gehouden.

Om 11:00 uur bent u welkom bij koffiehuus Ons Moe aan de Grotestraat in Oploo. Na de koffie en een korte inleiding gaan we onder leiding van een gids een rondwandeling maken rond en door Oploo. Hierbij worden verschillende interessante locaties aangedaan. Hieronder vallen ook enkele objecten die gefinancierd zijn vanuit het Stimuleringskader Groen- Blauwediensten, hieronder vallen verschillende landschapselementen.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Na de wandeling sluiten we af met soep en broodjes. Deelname aan de wandeling is gratis, u dient zich echter wel aan te melden. Dit kan tot en met 18 februari 2013 bij Paul Cremers, tel. 06 30 23 76 40 of via e-mail paul@cremers-lba.nl

Recent Posts

See All

Door het coronavirus is er besloten om dit jaar geen jaarvergadering of excursie meer te organiseren. Wij hopen dit volgend jaar weer op te pakken.

bottom of page