top of page

Deelnemers gezocht voor onderzoek akkerranden Wageningen UR

Op de ledenvergadering 22 april j.l. werd er een presentatie gegeven door de heer dr. ir. David Kleijn van Wageningen UR. Bekijk hier de presentatie welke op 22 april is gegeven.

Nu is studente Thari Weerts bezig met een onderzoek naar akkerranden en bloemenranden. Hiervoor worden er nog deelnemers gezocht. "Voor mijn afstudeeronderzoek vanuit de Wageningen Universiteit naar randenbeheer van akkers ben ik op zoek naar geïnteresseerde boeren/akkerbouwers. In dit onderzoek wordt gekeken naar de effecten van aangepast beheer van de permanente vegetatie (met name sloten) langs akkers. Nu wordt deze vegetatie meestal een of enkele keren per jaar geklepeld en blijft het maaisel liggen. Dit leidt tot verruiging en veronkruiding van de vegetatie. Bij het aangepaste beheer wordt het maaisel gebruikt al groenbemester op de buitenste meters van de akker. We denken dat dergelijk beheer op termijn leidt tot minder onkruiden en meer bloemen in de slootkant en daardoor meer bestuivers, natuurlijke vijanden en beter bodemleven. We zijn nadrukkelijk op zoek naar boeren die mee willen denken hoe zo iets praktisch uitgevoerd kan worden, waarbij het aangepaste beheer op een akkerrand wordt uitgeprobeerd en wordt vergeleken met een normaal beheerde akkerrand. Wij gaan vervolgens de kijken naar de effecten op vegetatie, bestuivers, natuurlijke vijanden bodemleven, onkruid en opbrengst. Omdat effecten van dit soort beheer pas na verloop van tijd goed zichtbaar worden is het de bedoeling dat dit project, onder coördinatie van de Wageningen Universiteit, 5 jaar gaat lopen."

Bij interesse kunt u contact opnemen met thari.weerts@wur.nl of via haar telefoonnummer: 06 - 34 47 17 61

Recent Posts

See All

Uitstel jaarvergadering en excursie

Door het coronavirus is er besloten om dit jaar geen jaarvergadering of excursie meer te organiseren. Wij hopen dit volgend jaar weer op te pakken.

bottom of page