Collectief


Vanaf 1 januari 2016 is een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden.

De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is. Daarnaast dient vooral de efficiency van de uitvoering en de effectiviteit van de maatregelen worden verbeterd. Het collectief zal zich o.a. bezig gaan houden met beheersstrategieën opstellen en gebiedsaanvragen. Verder moet, om als collectief een beschikking van de provincie te kunnen ontvangen op de gebiedsaanvraag, elk collectief gecertificeerd zijn voor “de wijze van werken”. Afgelopen zomer is er per brief vernomen dat ANB Oost-Brabant is gecertificeerd.

Op de website www.anboostbrabant.nl zijn nieuws en verdere gegevens van ANB Oost-Brabant te vinden.

Recent Posts

See All

Door het coronavirus is er besloten om dit jaar geen jaarvergadering of excursie meer te organiseren. Wij hopen dit volgend jaar weer op te pakken.