Slootveegsel verwerken; dmv Walkantfrees

Walkantfrezen is vanaf dit najaar mogelijk door Anv’s land van Cuijk. Ssinds deze zomer hebben de gezamenlijke Anv’s een walkantfrees ter beschikking waarmee ook slootveegsel verwerkt kan worden. Hier is al enkele jaren mee gewerkt in een project van het waterschap en nu is deze machine in het hele werkgebied van Aa en Maas beschikbaar.

De Walkantfrees is uitgevoerd met rietdrukrol, hydr. Verstelbaar zijwiel voor diepte bepaling en hydr. Verstelbare lange klep om materiaal te kunnen sturen. De snelheid is sterk afhankelijk van de omstandigheden maar in praktijk ligt deze tussen 0,3 en 3 km per uur. De walkantfrees is bestemd om slootveegsel te verwerken maar eventueel ook om oude wallen langs sloten te verwijderen. Slootveegsel is het beste te verwerken als het meeste water eruit getrokken is(enkele dagen na het vegen tot in winterperiode)

Materiaal wordt over een strook van ongeveer 30 meter verdeeld en zorgt voor structuur in de grond en verschraling van slootkant. Zowel op bouwland als op grasland kan het slootmaaisel goed verspreid worden, waardoor er minder nutriënten in het oppervlakte water terecht komen en het gehalte organische stof op het perceel verhoogd wordt. Vanuit de ruimplicht van slootmaaisel die een agrariër heeft gezien, is dit een efficiënte werkwijze.

Wanneer de machine ingezet word nadat het vanggewas gezaaid is of wanneer er geen bewerking meer plaats vind is er weinig gevaar voor onkruidgroei in het perceel. Dlv heeft hier onderzoek naar gedaan in de pilot.

De frees is inzetbaar voor grasland en bouwland en word bediend door ervaren chauffeurs.

Er wordt gefreesd met een uurtarief van € 80,00 en de verplaatsingstijd(van Wanroij naar percelen) word verrekend over de te bewerken percelen naar rato. De terug rijtijd wordt niet verrekend maar is voor de chauffeur. Leden van de ANV krijgen 5 euro korting op het uurtarief.

Om kosten zo laag mogelijk te houden is het verstandig om:

  • Percelen te combineren eventueel met enkele grondbezitters samen

  • Percelen makkelijk toegankelijk te maken.

  • Hydranten, putten en andere obstakels duidelijk herkenbaar te maken.

  • Slootveegsel in een rechte lijn neer te leggen op een redelijke afstand van raster.

  • 1 persoon meerijden op trekker om aanwijzingen te geven over de te frezen slootkanten.

Opgave kan door middel van mail of telefonisch. We willen wel graag de correcte gegevens voor registratie en facturering.

Contactpersoon ANV Raamvallei: Henk Willems

Contactpersoon ANV Groen Boxmeer: Frans Erps

Algemene Coördinatie/ Contactpersoon Anv Sint Tunnis : Mat van den Broek, Wanroij: tel 0620597082 mail: matvandenbroek@gmail.com.

Recent Posts

See All

Door het coronavirus is er besloten om dit jaar geen jaarvergadering of excursie meer te organiseren. Wij hopen dit volgend jaar weer op te pakken.