top of page

Infoavond Stika


Vanaf dit jaar is vanuit gemeente Sint Anthonis de Stika regeling (Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader) weer beschikbaar. Hiernaast bestaan er nog enkele andere regelingen waarmee ondersteuning kan worden verkregen voor het aanleggen van groen, watermaatregelen, landschapselementen, wandelpaden, etc. Om verdere informatie over de verschillende regelingen te verkrijgen bent u allen van harte welkom op dinsdag 27 maart tijdens een infoavond georganiseerd door ANV Sint Tunnis, IVN de Maasvallei, de bijenvereniging en Brabants Landschap.

Zie hier de uitnodiging.

Recent Posts

See All

Uitstel jaarvergadering en excursie

Door het coronavirus is er besloten om dit jaar geen jaarvergadering of excursie meer te organiseren. Wij hopen dit volgend jaar weer op te pakken.

bottom of page