top of page

Verslag infomiddag Bokashi


Afgelopen 20 maart vond de infomiddag met als thema 'bokashi' plaats bij Boertel de Lamperse hei. De middag werd gestart door voorzitter van de ANV Willy van Erp, waarna Mat van den Broek (ANV) en Jasper ten Berge (Bij de Oorsprong) verder ingingen op het inhoudelijke aspect van het onderhoud aan de Tovensche Beek en het concept bokashi. Bestuurslid Peter van Dijk (waterschap Aa en Maas) hield hierna nog een toespraak over de aanleiding en het belang van onder andere deze nieuwe technieken in het licht van de toenemende vraag naar goed waterbeheer. Ook waren er twee studentes van de HAS aanwezig, zij hebben hun onderzoek naar de onkruiddruk van de bokashimethode kort toegelicht deze middag. Hierna was het tijd om met de tram met tractor ervoor naar de bokashihoop te rijden, waar deze werd geopend en de bokashi werd uitgereden op het land. Als afsluiter van de middag kon er nog worden geborreld bij Boertel. We kijken met zijn allen terug op een geslaagde middag!

Recent Posts

See All

Uitstel jaarvergadering en excursie

Door het coronavirus is er besloten om dit jaar geen jaarvergadering of excursie meer te organiseren. Wij hopen dit volgend jaar weer op te pakken.

bottom of page